26 Aralık 2012 Çarşamba

Aile Hekimlerini joker yaptılar!

5258 Sayılı Aile Hekimliği Kanunu’nda 4 Temmuz 2012 tarihinde yapılan değişiklikle aile hekimlerine ve aile sağlığı elemanlarına, kamu hastaneleri ve 112 istasyonlarında nöbet tutmanın usul ve esaslarını içeren maddeye tepkiler sürüyor.

5258 Sayılı Aile Hekimliği Kanunu’nda 4 Temmuz 2012 tarihinde yapılan değişiklikle aile hekimlerine ve aile sağlığı elemanlarına, kamu hastaneleri ve 112 istasyonlarında nöbet tutmanın usul ve esaslarını içeren maddeye tepkiler sürüyor.

Konuya ilişkin İstanbul Tabip Odası bugün bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıya İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Ali Çerkezoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Dr. Fethi Bozçalı ve Dr. Ümit Şen katıldı.

Dr. Ali Çerkezoğlu yaptığı konuşmada, büyük propagandalarla getirilen Aile Hekimliği Sistemi’nin tüm Türkiye’de ve İstanbul’da da iki yılını doldurmadan sistemsizliğin adı haline geldiğini belirtti. Aile Hekimlerinin bir joker gibi kullanıldığını, ihtiyaca göre 112, Acil Servis neresi olursa orada görevlendirerek sağlık hizmetlerinin yamalı bohça haline getirildiğini ifade etti. Sağlık hizmetlerinin böyle bir anlayışı kaldırmayacağının altını çizen Dr. Çerkezoğlu , “Daha önce genelge kılıfıyla getirdikleri yasaları şimdi hukuk kılıfı geçirilerek önümüze koyuyorlar, Anayasaya ve uluslararası sözleşmelere aykırı bu uygulama durdurulmalıdır” dedi.

Dr. Ali Çerkezoğlu’nun ardından hazırlanan basın açıklaması Dr. Fethi Bozçalı tarafından okundu. Dr. Bozçalı açıklamada, bu yasanın Türk Tabipleri Birliği ve İstanbul Tabip Odası’nın tüm itirazlarına rağmen Hükümet’in tek taraflı kabulüyle yasalaştığını ancak Anayasa’da da yeri olan Angarya çalışmayı kabul etmeyeceklerini dile getirdi. Genel Pratisyenlik ya da Aile Hekimliği olarak adlandırılan uzmanlık alanlarının ayrı birer tıp disiplini olduğunun altını çizen Dr. Bozçalı, birinci basamak sağlık alanında hizmet veren sağlık çalışanlarının ikinci basamak acil birimlerinde ya da 112 gibi daha özgün bir mesleki deneyim gerektiren birimlerde çalıştırmanın bilimsel bir dayanağı olmadığını ve nitelikli sağlık hizmetinin ortadan kalkacağını ifade etti.

Dr. Fethi Bozçalı, birinci basamak ve acil sağlık hizmet sunumlarında yaşanacak sıkıntılara ortak olmayacaklarını bir kez daha hatırlatarak Türk Tabipleri Birliği’nin adı geçen torba yasanın iptali için de Anayasa Mahkemesi sürecini işletmek için gerekli ön adımları atmaya başladığını duyurdu.


Aile Hekimi

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder