26 Aralık 2012 Çarşamba

Çocuk İzlemi hakkında duyuru

Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından "Çocuk İzlemi hakkında duyuru" yayımlanmıştır.


T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

Sayı: B.10.1.HSK.0.06.00.00  29.06.2012
Konu: Çocuk İzlemi Hk.

VALİLİĞİNE
(Halk Sağlığı Müdürlüğü)

İlgi: 21.05.2012 tarihli ve B.10.1.HSK.0.06.00.00/9058 sayılı yazımız.

İlgi yazımız ile Aile Hekimliği Bilgi Sistemi'ne çocuk izlem takviminin eklendiği ve Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığı'nca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler İle Sözleşme Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 18'inci ve 21'inci maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde 1 Haziran 2012 tarihinden itibaren çocuk izleminin performans hesaplamalarına dâhil edileceği bildirilmiştir.

Çocuk izlemlerinin performans hesaplamalarına dâhil edileceği tarih 1 Ekim 2012 olarak güncellenmiştir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Yrd.Doç.Dr. Mustafa Aksoy
Kurum Başkanı

Dağıtım:
Gereği:
81 İl Valiliğine (Halk Sağlığı Müdürlüğü)

Duyurunun aslı için tıklayınız


Aile Hekimi

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder