28 Aralık 2012 Cuma

e-Reçete hakkında duyuru

Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından e-Reçete hakkında önemli duyuru yayımlanmıştır.


T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü

Sayı: B.10.0.SBS.0.09.00.00/700/2971
Konu: e-Reçete Hakkında

İlgi: 26.06.2012 tarih ve B.10.0.SBS.0.09.00.00/710/1456 sayılı yazı

İlgi yazıda belirtildiği üzere Sosyal Güvenlik Kurumu, ödemesini kendisinin gerçekleştirdiği reçeteleri elektronik olarak toplamak üzere e-reçete projesini 1 Temmuz 2012 tarihinde başlatmış ve halen yürütmektedir.

Bakanlığımız, ödemesi SGK tarafından yapılan reçetelere ilave olarak ülke genelinde üretilen tüm reçeteleri kapsayan "Ulusal E-reçete Projesi"ni yürütmekle birlikte SGK'nın yürüttüğü projeye de gerekli desteği vermiş ve bu desteği sürdürmektedir.

Projenin uygulama süreci ile ilgili gerek saha gözlemleri gerekse Bakanlığımıza intikal eden geri bildirimlerin değerlendirilmesi sonucunda hastalara ıslak imzalı reçete verilmediği tespit edilmiştir. Bu kapsamda;

• Hastane başhekimlikleri tarafından, hasta muayenesi yapılan ve reçete düzenlenen tüm polikliniklerde çıktı alınabilmesi amacıyla bir yazıcı bulundurulması, yazıcı bulunmayan polikliniklerde temin edilinceye kadar elektronik reçete ile birlikte manuel reçete yazılmasının sağlanması,

• Hekimlerimiz halen reçetelerini elektronik ortamda yazmakla birlikte SGK tarafından uygulanan şifre protokolü, ıslak imzaya eşdeğer hukuksal bir nitelik taşımamaktadır. Reçeteler ancak, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu ile düzenlenen e-imza prosedürü ile imzalanması halinde ıslak imzaya eşdeğer hukuksal nitelik taşıyacaktır. Bu sebeple reçetelerin elektronik ortamda yazıldıktan sonra yazıcıdan çıktı alınarak ıslak imza atıldıktan sonra vatandaşlarımıza verilmesi, e-imza prosedürü gerçekleştirildiği takdirde yine çıktı alınarak vatandaşa kağıt reçete verilmesi,

• Bakanlığımıza bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan tüm hekimlerimize hastane başhekimlikleri tarafından, aile hekimlerimize ise İl Halk Sağlığı Müdürlükleri tarafından e-imza temin edilmesi (e-imza temin süreci Bakanlığımız tarafından duyurulacaktır),

• Yine başhekimlikler ve İl Halk Sağlığı Müdürlükleri tarafından, Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri (HBYS) ve Aile Hekimliği Bilgi Yönetim Sistemleri (AHBS)'nin yazılan elektronik reçetelere e-imza atılmasını sağlayacak gerekli yazılım desteğinin sağlanması,

uygulamanın sağlıklı yürümesi açısından önem arz etmektedir.

Elektronik ortamda yazılan reçetelerin 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu ile yapılan düzenleme kapsamında ıslak imzaya eşdeğer hukuki geçerliliği olan e-imza prosedürü ile imzalanması amacıyla Başbakanlık Genelgesi gereği Bakanlığımız ve TÜBİTAK arasında e-imza temini ve işletilmesine yönelik bir protokol hazırlanmıştır.

Bu protokol kapsamında temin edilecek e-imzalar, Bakanlığımıza bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan tüm hekimlerimize ücreti Bakanlığımız tarafından ödenmek suretiyle temin edilecektir.

Bilgi edinilmesi ve gereği için ilinizdeki tüm aile hekimleri ile ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarına duyurulmasını rica ederim.

Prof. Dr. Nihat TOSUN
Müsteşar

DAĞITIM:
81 11 ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Müdürlüğü


Aile Hekimi

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder