26 Aralık 2012 Çarşamba

Ebelere hemşirelik yetkisi verilecek

Sağlık Bakanlığı tarafından değerlendirilecek başvurulardan ilgili madde hükmüne uyan ebelere hemşirelik yetkisi verileceği belirtildi.

12.07.2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan kanunun 23’üncü maddesiyle, 6283 sayılı Hemşirelik Kanununa eklenen geçici 3’üncü madde “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla, ebelik diplomasına sahip olduğu halde en az üç yıldan beri yataklı tedavi kurumları ile ağız ve diş sağlığı merkezlerinde fiilen hemşirelik görevi yaptığını resmi belge ile belgelendiren ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde talepte bulunanlar, hemşirelik yetkisiyle görevlerine devam eder.” şeklinde düzenlenmişti. Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan duyuruyla başvuru şartları belirlendi.

saglikaktuel.com internet sitesinde yayınlanan habere göre, Bu madde hükmüne uygun olan ebeler, hemşirelik yetkisi taleplerini görev yaptıkları kurum aracılığı ile 12.10.2012 tarihine kadar İl Sağlık Müdürlüklerine ulaştırmaları halinde hemşirelik yetkisi almaya hak kazanacaklar.

Hemşirelik yetkisi belgesine başvurabilmek için;

· 12.07.2012 tarihi itibarıyla ebelik diplomasına sahip olduğu halde en az üç yıldan beri yataklı tedavi kurumları ile ağız ve diş sağlığı merkezlerinde fiilen hemşirelik görevi yapmak,

· Kanunun yayımı tarihinden itibaren (12.07.2012) geriye dönük üç yıl içerisinde,  istifa etme, müstafi sayılma v.b. gibi fiili hizmeti aksatacak durumların bulunmaması,

· En geç 12.10.2012 tarihi mesai bitimine kadar başvurusunu ilgili İl Sağlık Müdürlüğüne ulaştırmış olması gerekiyor.

Hemşirelik yetkisi almak için yapılacak başvurularda; Dilekçe, Ebelik diplomasının tasdikli sureti ve fiilen hemşire olarak görev yaptığı tarihleri belirtir belge isteniyor. Kanun maddesinde belirtilen şartlara uyan ebeler için hazırlanan belgeler, çalıştıkları kurumları tarafından en son 12 Ekim 2012 tarihine kadar İl Sağlık Müdürlüklerine gönderilecek. Belirtilen şartlara uygunluğu İl Sağlık Müdürlüklerince değerlendirilen belgelerden uygun olanlar Sağlık Bakanlığı’na üst yazıyla iletilecek. Bakanlığa ulaşacak olan başvurular nihai değerlendirme yapılarak kanun hükmüne uygun olduğu anlaşılan ebelere hemşirelik yetkisi verilecek.

Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tescil ve Denklik İşlemleri Daire Başkanlığı'nın (0312) 585 14 74, (0312) 585 15 20, (0312) 585 15 92 nolu telefonlarından bilgi alınabileceği belirtildi.


Aile Hekimi

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder