25 Aralık 2012 Salı

Sağlık personeli çalıştığı yerleşim yerinin sınırları içinde ikamet edecek!

Sağlık personeli çalıştığı yerleşim yerinin sınırları içinde ikamet edecek! 01 Ağustos 2012 Çarşamba - 17:25

Sağlık Bakanlığı, sağlık personelinin, ihtiyaç durumunda en kısa sürede sağlık kuruluşuna ulaşması ve sağlık hizmetinin aksamaması için personelin ikamet sınırlarını belirleyen bir genelge yayınladı.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından ‘Sağlık Personelinin İkametine’ ilişkin Prof. Dr. Nihat Tosun imzalı bir Genelge yayımlandı. saglikaktuel.com internet sitesindeki habere göre, sağlık personelinin normal ulaşım şartlarında 30 dakika içinde sağlık kuruluşunda bulunmasını sağlayacak şekilde ikamet etmesi öngörülüyor.

Genelgede, 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 55 inci maddesinde; "(1) Bakanlık, kamu ve özel bütün sağlık kuruluşlarında çalışmakta olan sağlık personeli için görevli olduğu kuruluşun bulunduğu yerleşim yeri sınırları içinde ikamet etme mecburiyeti getirebilir. Bu mecburiyetin usûl ve esasları Bakanlıkça belirlenir." hükmünün yer aldığı belirtildi.

Kamu ve özel sağlık kuruluşlarında sağlık hizmetlerinin verimli ve aksamadan yerine getirilmesi amacıyla mesai saatleri haricinde de hizmetine ihtiyaç duyulabilen sağlık personelinin, ihtiyaç durumunda en kısa sürede sağlık kuruluşuna ulaşması gerektiği vurgulanan genelgede, “Bu itibarla ilgili personelin normal ulaşım şartlarında 30 dakika içinde sağlık kuruluşunda bulunmasını sağlayacak şekilde kanun hükmüne riayet edilmelidir.” denildi.

Mülki İdare Amirleri; eş durumu, sağlık mazereti sebebiyle ya da personelin ikameti için mesken bulunamadığı durumlarda sağlık hizmetinin aksamaması için gerekli tedbirleri almak kaydıyla, bu süreyi ilgili kişinin ihtiyacını dikkate alarak belirleyecek.

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı ve 81 İl Valiliği’ne gönderilen genelgeye aykırı hareket eden personel hakkında görev yaptığı kuruluşun mevzuatına göre idari ve disiplin işlemi yapılacak.


Aile Hekimi

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder