28 Aralık 2012 Cuma

Sağlık.NET 2 Sistemi Entegrasyonu ile ilgili önemli duyuru

Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından Sağlık.NET 2 Sistemi Entegrasyonu ile ilgili önemli duyuru yayımlanmıştır.


T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü

Sayı: B.10.0.SBS.0.77.00.00/700/2641    06.09.2012
Konu: Sağlık.NET 2 Sistemi Entegrasyonu

Sağlık.NET 2 sistemi 1 Ağustos 2012 tarihinde devreye alınmıştır. Veri tabanı üzerinde 1-31 Ağustos tarihleri arasında işlenen kayıtlar incelendiğinde önemli oranda verinin sisteme kaydedildiği gözlenmiştir. Aile hekimi performans indikatörleri üzerinde yapılan incelemede ise bazı hekimlerimizin verilerinin eksik olduğu, eksik veri gönderen Aile hekimlerimizin kullandığı yazılımlardan bazılarının entegre olamadığı, bazı yazılım firmalarının sadece performansa dayalı veri setlerinde entegrasyon sağladığı tespit edilmiştir.

Bu nedenle firmaların Sağlık.NET 2 sistemine 14 Eylül 2012 tarihi mesai bitimine kadar tam entegrasyonu sağlaması ve muayeneler de dahil olmak üzere Ağustos ve Eylül 2012 aylarında oluşturulan tüm sağlık verilerinin 3 Ekim 2012 tarihi mesai bitimine kadar gönderilmesi gerekmektedir.

Belirtilen tarihlere kadar Sağlık.NET 2 sistemine entegrasyonun sağlanamaması durumunda firmalara (İl Sağlık Müdürlükleri yazılımları dahil) ait güvenlik kodunun iptal edileceği ve kurumlara/aile hekimlerine yazılım firmasının değiştirilmesi için bildirimde bulunulacağı hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Dr. Hakkı ÖZTÜRK
Bakan a.
Genel Müdür

Ek:
En Sık Karşılaşılan 10 Entegrasyon Hatası

Dağıtım
AHBS ve HBYS Yazılım Firmaları
81 İl Halk Sağlığı Müdürlüğü

En Sık Karşılaşılan 10 Entegrasyon Hatası;


Aile Hekimi

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder