25 Aralık 2012 Salı

Tanıtıcı Bayrak ve Tabelalar hakkında duyuru

Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı tarafından Tanıtıcı Bayrak ve Tabelalar hakkında duyuru yayımlanmıştır.


T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı

Sayı: -B.10.1.HSK.0.09.00.00/010.07.01/717      08.10.2012
Konu: Tanıtıcı bayrak ve tabelalar

……………..VALİLİĞİNE
(Halk Sağlığı Müdürlüğü)

İlgi:    a) 13/01/2012 tarihli ve B.100 THS 020.00.06/1363 sayılı yazımız
b) 25/09/2012 tarihli ve B.10.0.YHG.0.73./21937 sayılı yazımız

02.11.2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun hükmünde Kararname uyarınca Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar yeniden yapılanmış olup yine aynı kararnamenin 26ncı maddesi uyarınca Türkiye Halk Sağlığı Kurumu kurulmuştur. Bakanlığımız teşkilat yapısındaki değişimle birlikte Kurumumuz ve bağlı kuruluşlar için tanıtıcı bir bayrak ve dış tabelalarının yeniden düzenlenmesine ihtiyaç duyulmuştur.

İlgi (b) sayılı yazı ile Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarında tanıtılacak yeni tanıtıcı bayrağın izin ve tescil işlemleri tamamlanarak “A Planı” ile tüm kuruluşlarımıza bildirilmiştir. Kurumumuza bağlı kuruluşlarda (sağlık evi, aile sağlığı merkezi, toplum sağlığı merkezi, halk sağlığı laboratuarı ve halk sağlığı müdürlüğü) kullanılacak olan dış tabelalarla ilgili gerekli düzenlemeler yapılarak (yatay, dikey ve kare olmak üzere üç farklı boyutta tasarlanmış) ekte gönderilmektedir. Ayrıca bu tabela örnekleri http://www.thsk.gov.tr/tr/ web adresinde teknik özellikleriyle birlikte yayımlanmıştır.

Bu bağlamda Kurumumuza bağlı kuruluşlarda kullanılan bayrakların ilgi (b) yazıda belirtildiği şekilde, tabelaların ise ekte belirlenen standartlar ve tasarımlar doğrultusunda halk sağlığı müdürlüklerince ivedilikle değiştirilmesi hususunda;

Bilginizi ve gereğini arz ederim.

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Aksoy
Kurum Başkanı

EKLER:
1- Tabela özellikleri (5 sayfa)

DIŞ TABELA STANDARTLARI

1) Birinci basamak sağlık hizmeti veren kurum ve kuruluşlarında kullanılacak isim tabelaları yaklaşık 50 metre uzaklıktan okunabilecek netlikte, binanın büyüklüğü ile orantılı ve mimari özelliğine uygun, iklim şartlarına dayanabilir malzemeden, ışıklı veya ışıksız olarak yapılır. Tarihi özelliği bulunan binalarda tabela kullanımı hususunda binanın özelliği dikkate alınmalıdır.

2) Binanın birden fazla cephesi varsa en fazla iki cephesine tabela aşılmalıdır.

3) Sağlık kurumunun faaliyette bulunduğu saatlerde tabelalar ışıklandırılabilir veya dışarıdan aydınlatılabilir olmalıdır.

4) Tabelalar "Kurumsal Kimlik Uygulamasına paralel olarak ekteki (yatay, dikey, kare tabela örnekleri) tabela örneklerinden binanın yapısına uygun olan seçilmeli, örneklerdeki tasarım ve renklere uygun olmalıdır.

5) Tabelalarda sıralama; Sağlık Bakanlığı, yer ismi (il, ilçe, belde/ köy ismi gibi) ve kurum veya birim türü (özel isim veya birden çok kurumun olduğu yerlerde örneğin 1 Nolu, 2 Nolu, 3 Nolu vb.) şeklinde olmalıdır.

6) Tabelalarda Sağlık Bakanlığı logosu ve yazı dışında başka unsurlara yer verilmemelidir.


Aile Hekimi

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder