27 Aralık 2012 Perşembe

"Yıllık izinde geçirilen günlerin fiili çalışmadan sayılması" konulu duyuru

"Yıllık izinde geçirilen günlerin fiili çalışmadan sayılması" konulu duyuru 20 Eylül 2012 Perşembe - 00:22

Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı tarafından "Yıllık İzinde Geçirilen Günlerin Fiili Çalışmadan Sayılması" konulu duyuru yayımlanmıştır.


T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı

Sayı: B.10.1.HSK.0.06.00.00/641.04/554           14/09/2012
Konu: Yıllık İzinde Geçirilen Günlerin Fiili
Çalışmadan Sayılması

VALİLİĞİNE
(Halk Sağlığı Müdürlüğü)

Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanlığı vekili tarafından, Başbakanlık ve Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Danıştay Beşinci Daire'nin 16/ 05/2012 tarihli ve E.2010/4713-K.2012/3242 sayılı Kararı ile; Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği'nin "Ek-1 Aile Hekimliği Uygulamasında Atama ve Nakillerle İlgili Usul ve Esasların " 2 nci maddesinin 6 ncı fıkrasında yer alan "Ancak yıllık, mazeret ve hastalık izinli geçirilen günler ise fiili çalışmadan sayılmaz." cümlesinin "yıllık izinde geçirilen günlerin fiili çalınmadan sayılmaması"na ilişkin kısmının iptaline karar verilmiştir.

Bu çerçevede, Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği'nin "Ek-1 Aile Hekimliği Uygulamasında Atama ve Nakillerle ilgili Usul ve Esasların " 2 nci maddesinin 6 ncı fıkrası gereğince, aile hekimliği pozisyonunda görev yapmakta iken, aynı ilde başka bir aile hekimliği pozisyonuna nakil talebinde bulunan aile hekimlerinin, bu pozisyonda görev yaptıkları sürenin hesaplanmasında yıllık izinde geçirilen günlerin de ilgili Karara istinaden fiili çalışmadan sayılması hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Yrd. Doç. Dr. Mustafa AKSOY
Kurum Başkanı

Dağıtım:
Gereği:
81 İl Valiliğine (Halk Sağlığı Müdürlüğü)


Aile Hekimi

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder