25 Aralık 2012 Salı

Karekod okuyucu hakkında duyuru

Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı tarafından Karekod okuyucu hakkında duyuru yayımlanmıştır.


T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı

Sayı: B.10.1.HSK.0.06.00.00 18.06.2012
Konu: Karekod Okuyucu

VALİLİĞİNE
(Halk Sağlığı Müdürlüğü)

İlgi: 07/05/2012 tarihli 5891 sayılı yazımız.

Başkanlığımızın; aşı ve serumlarda kullanılmakta olan karekod uygulamasının Aile Hekimliği Bilgi Sistemine entegre edilmesi yönündeki çalışmaları kapsamında ilgide kayıtlı yazımızda aile hekimlerinin karekod uygulamasına hazır olabilmeleri için aşınetle uyumlu olan karekodları okumaya yönelik hazırlıklarını tamamlamaları istenmişti. Ancak hazırlıkların ne aşamada olduğu ile ilgili tarafımıza bir geri bildirim olmamıştır. Gerekli hazırlıkların ilinizdeki tüm aile hekimlerince tamamlandığının teyit edilerek en geç 30 Haziran 2012 tarihine kadar tarafımıza bilgi verilmesi hususunda;

Gereğini rica ederim.

Yrd. Doç.Dr Mustafa AKSOY
Kurum Başkanı

DAĞITIM:
81 İl Valiliğine

Duyurunun aslı için tıklayınız


Aile Hekimi

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder